«All data du trenger til butikken + litt til»

Visjon og verdier
Easy Step er et norsk selskap som har overordnet visjon å sette kundeni fokus. Vi jobber for å skape høye kvalitetsstandarder i alle prosesser. Selskapet ønsker å være verdileverandør til våre kunder og ikke minst et virkemiddel for at de skal oppnå sine markedsmål. ”Ved å skape verdier for andre, skapes verdier tilbake til oss.” Dette er vårt motto for verdigrunnlaget som våre ansatte arbeider etter. Vi setter krav til fagkunnskap hos våre ansatte, høy kvalitet på leveranse fra våre leverandører og godt partnerskap til våre partnere.

Posisjon
Easy Step AS har fått en betydelig rolle i det norske markedet, med små og større kunder, landsdekkende
samarbeidsavtaler og kjedeavtaler samt internasjonale partnerskap.

Totalleverandør
Easy Step er en totalleverandør av alt innen butikkdata og komplementære produkter. Selskapet tar hånd om hele leveranseprosessen, fra rådgiving, salg, prosjektering, utvikling, montasje, logistikk, brukerstøtte til support.

Utvilking
I vår bransje er det en rask utvikling i både behov, ønsker og teknologiske fremskritt. Vi ønsker å ligge det lille skrittet foran ved selv utvikle flere tjenester og applikasjoner innenfor butikkdata. Utviklingen skjer i tett samarbeid med våre kunder, Innovasjon Norge, våre ansatte og markedet forøvrig. Vårt utviklingsarbeid er en kontinuerlig og prioritert prosess.

Ansatte
I dag er vi 26 ansatte i selskapet med høy fagkunnskap og som brenner for sine respektive våre fagfelt.

 

 

Partner logoer

Kontakt