Få bedre kontroll, mindre administrasjon, begrens svinn og øk kundetilfredsheten.

EASY DATAKASSESYSTEM

Kjededrift

Easy Step datakassesystem er et moderne system for butikkdata. Det er driftssikkert, stabilt og ikke minst enkelt siden brukeren jobber visuelt i kassen med en kombinasjon av touch, skanning og enkle søkerutiner. Systemet er basert på nyeste teknologi fra Microsoft.

Systemet har omfattende funksjoner for moderne handel. Kort oppsummert har systemet alle funksjoner fra bestilling av varer og ordrehåndtering til elektroniske journaler som sendes regnskapssystemet.

Easy Step tilpasser systemet til ditt behov og ønsker i vår systemplattform som er tilpasset kjededrift.

Vår hardware er produsert av en verdensledende produsent innenfor AICD (automatisk identifisering og datainnsamling) og POS (Point-of-Sale) og er ISO-9001/9002 sertifisert produsent. Alle våre produkter er av høy kvalitet med garantier og bytteservice.

Hardware som er inkludert i standard datakassesystemer;
* datakasse med touchskjerm (IP 64, Intel® Core™ i5)
* integrert eller mobilt kundedisplay
* integrert strekkodeleser (ved behov)
* integrert magnetkortleser
* integrert kvitteringsprinter
* integrert låsbar kontantskuff

Foruten standardpakken kan vi levere alt av hardware innenfor butikkdata. Det være seg oppgraderte prosessorer, server, løsvekt, ferskvarevekt, tv skjermer, håndholdte skannere for varemottak/ vareutsending/ varetelling, nettbrett, kamera, fingeravtrykkleser m.m.

Vår Software tilpasses til både bransje og våre kunders behov. De viktigste funksjonalitetene er beskrevet i egne «knapper» på siden.

Nettsiden lanseres 7. september. Ta kontakt med oss for ytterligre informasjon.

Systemet leser strekkoder, QR koder (krever 2D scanner – se også tilhørende produkter) og RFID (se også tilhørende produkter). Standard i systemet er strekkode avlesing.

Det kan ved avslutning av salget velges om det skal til kontant, bankkort, gavekort eller kredit/ faktura. Kreditt-/ fakturasalg krever gyldig betalingsbetingelse som er forhåndsgodkjent i kundekartoteket.

Systemet etter beregner rabatter dersom kunden er satt opp med rabatt.

Systemet produserer pakk- og plukklister.

Systemet produserer elektronisk faktur og håndterer kid nummer med integrasjon mot regnskap (OCR fil fra bank til systemet). Det er også tilrettelagt for EHF faktura.

Fakturakopi blir sendt som PDF pr mail. Det kan velges mellom utsending av faktura pr. mail direkte fra systemet eller utskrift for utsendelse pr. post.

Det kan settes opp maler for faste ordre med mulighet for korrigeringer

Løsningene kan også definere brukerrettigheter og gi individuelle tilgangsnivå til brukere. Programmet har lovpålagt tidsregistrering for bransjer som trenger det. Systemets omfattende aktivitetslogger gir bedriftene gode kontrollrutiner.

Gjennom nettbaserte løsninger får både lokale drivere og kjedeansvarlige tilgang til komplette statistikker på alle nivåer. Disse statistikkene kan tilpasses dynamisk slik at man kan studere utviklingen i detalj. Alt tallmateriale kopieres raskt til regneark slik at tallene effektivt kan bearbeides videre.

Et varelager omfatter beholdning av varer som har blitt anskaffet for produksjon eller videre salg. Systemet har svært godt lagerstyringssystem opp mot hvert brukersted, datakassepunkt og hovedlager. Den gir en god oversikt over hvilke brukersted/lager som har hvilke vare og kan hentes fra hvert datakassepunkt.

Systemet gir også mulighet for automatisk anbefaling av varebestilling, vare-supplering, plukk-lister m.m.

Systemets «stempel ur» et program for å loggføre dine ansattes arbeidstider i tråd med lovverket. Denne erstatter bl.a. loggføring i bokform. Timeregistreringen er også knyttet opp mot alle handlinger respektive ansatt gjennomfører på datakassesystemet. Dette gir også gode statistikker over de ansatte (eks. for bruk ved provisjonsbasert salg).

Muligheter for forehåndsfastsettelse av bl.a. pris, rabatter av varer, fast kunderabatt og tjenester. Systemet gir også muligheter til å begrense tilgang for ansatte og segmentere rabattmatriser til vareutvalg, kampanjeperioder m.m.

Systemet håndterer ulike mva. satser (f.eks. 0, 15 ,25) Det settes opp postering grupper for å skille opp mot regnskap.

Easy Back Up system gir kontinuerlig lagring av systemets data.

Enkel nyregistrering av kunder i databasen/ datakassen (samkjøres med alle brukerstedene).

Oppslag til telefonkatalog ved å taste inn navn, organisasjonsnummer eller telefon nummer. Muligheter for utsending av mail, sms og faktura direkte fra kundekartotek.

Systemet håndterer gavekort, ansatte-kort, bonuskort o.l. (f.eks. hver 10. kaffe gratis). Kunde får oppdatert saldo på utskrift fra kvitteringsprinter.

Sentralt gavekort er avgjørende for fleksibel kundebehandling. Løsningen er basert på en elektroniske gavekort som gjør at kundenes gavekortsaldo automatisk blir ajourholdt i et sentralt register. Dette gir mulighet for å utstede gavekort, bonuskort o.l. mellom brukersteder.

Systemet gir også muligheten til å kommunisere til kundene i kundedatabase på mail eller sms.

Statistikker for bl.a. budsjett pr. ansatt, avdeling eller bedrift i nåtid i kassebilde og/eller på ekstern pc/mobiltelefon.

Systemet linkes til webside for samlet å gi oversikt over alle dine butikker, eller din ene butikk. Data sendes fra butikkene hvert tiende minutt, og websiden oppfriskes automatisk hvert minutt.

Statistikker som kan vises:
– Omsetning mot rabatt, budsjett eller i fjor.
– Antall ordre, ordrelinjer eller enheter
– Snitt salg, enheter eller linjer

Man kan definere datoutvalget selv eller benytte ferdige knapper for i dag, i går, denne uken, forrige uke, i år eller i fjor. Budsjettallene som det sammenlignes med gjelder fram til og med dagens dato dersom knapper velges. Da gir dashbord et godt sammenligningsgrunnlag.

Nettsiden lanseres 7. september. Ta kontakt med oss for ytterligre informasjon.

Systemet integreres mot regnskapssystemer. Regnskapsdata kan overføres hver natt eller etter andre ønske til regnskapssystem hos regnskapsfører. Ingen «etter-plotting» av regnskapsdata eks. omsetning rapport for brukersted. Elektronisk fil blir sendt pr. mail. Mottaker av regnskapsdata laster ned fil som automatisk konverterer alle posteringer til regnskapssystemet.

Utvalg regnskapssystemer som kan integreres (API) til systemet;

Visma Global, Multisoft, Visma Business, Dl-Systemer, Mamut, Zirius, Duett, PCK, Navision, lnfoEasy, Visma Rubicon, Axapta, Scenarion, Uni Micro, BAS økonomisystem, Visma Avendo,Microsoft Dynamics AX 4.0 (n4b), 24Seven0ffice, Akelius, e-conomic, Agro Økonomi, XLEDGER.NET, Formula regnskap, SageSO, Matrix økonomi, Tripletex m.fl.

Systemet kan integreres til ulike løsvekt, ferskvarevekt m.fl.

Systemet integreres mot online take away system (se tilhørende produkter)

Systemet kan integreres mot Easy Personal (se også tilhørende produkt). Easy Personal består bl.a. av stempel ur, vaktplaner, turnus mal, rapporter, statistikk og lønnunderlag.

Integrasjon mot selvbetjente datakassesystemer (se tilhørende produkt).

Integrasjon mot digital dokumenthåndtering (EDI). Se tilhørende produkter.

EDI er en integrasjonsløsning som kan samkjøres med API. EDI egner seg for deg som har større ordrevolum, og har behov og midler til å overlate arbeidet med etiketter (fraktbrev, forsendelsesbekreftelse til mottaker m.m.), til en tredjepartsleverandør – slik at du kan bruke tiden på virksomheten din.

 

Integrasjon mot RFID (Radiofrekvensidentifikasjon). Se tilhørende produkter.

Alle våre leveranser inkluderer oppsett av systemet, integrasjoner, installasjoner, Software-oppdateringer, back up, bytteservice og support.

Tilhørende produkter

Kontakt