«Alt av butikkdata + litt til»

EASY DATAKASSESYSTEM

Retail

Easy Step datakassesystem er et moderne system for butikkdata. Det er driftssikkert, stabilt og ikke minst enkelt siden brukeren jobber visuelt i kassen med en kombinasjon av touch, skanning og enkle søkerutiner. Systemet er basert på nyeste teknologi fra Microsoft.

Systemet har omfattende funksjoner for moderne handel. Kort oppsummert har systemet alle funksjoner fra bestilling av varer og ordrehåndtering til elektroniske journaler som sendes regnskapssystemet.

Easy Step tilpasser systemet til ditt behov og ønsker i vår systemplattform som er tilpasset Retail bransjen.

Vår hardware er produsert av en verdensledende produsent innenfor AICD (automatisk identifisering og datainnsamling) og POS (Point-of-Sale) og er ISO-9001/9002 sertifisert produsent. Alle våre produkter er av høy kvalitet med garantier og bytteservice.

Hardware som er inkludert i standard datakassesystemer;
* datakasse med touchskjerm (IP 64, Intel® Core™ i5)
* integrert eller mobilt kundedisplay
* integrert strekkodeleser (ved behov)
* integrert magnetkortleser
* integrert kvitteringsprinter
* integrert låsbar kontantskuff

Foruten standardpakken kan vi levere alt av hardware innenfor butikkdata. Det være seg oppgraderte prosessorer, server, løsvekt, ferskvarevekt, tv skjermer, håndholdte skannere for varemottak/ vareutsending/ varetelling, nettbrett, kamera, fingeravtrykkleser m.m.

Vår Software tilpasses til både bransje og våre kunders behov. De viktigste funksjonalitetene er beskrevet i egne «knapper» på siden.

Favorittfunksjonen i systemet er mer en hurtigtaster for varer. og snarveier til ulike funksjoner i systemet.

Favorittfunksjonen i skjermbilde lages enkelt og kan variere i størrelse og farger. Favoritter brukes som oftest på varer og tjenester som ikke har strekkode eller at strekkode ikke er implementert i i bedriften. Her kan man definere omfattende rutiner for alle funksjonene som systemet inneholder. I tillegg så har systemet integrasjon til Microsoft Office som gjøre det mulig å lage automatiske skjemaer, tilbudsmaler og ordredokumenter. Systemet har klipp og lim funksjon i alle tabeller som gjør ajourhold enkelt. Alt kan legges på favoritter.

Systemet leser strekkoder, QR koder (krever 2D scanner – se også tilhørende produkter) og RFID (se også tilhørende produkter). Standard i systemet er strekkode avlesing.

Det kan ved avslutning av salget velges om det skal til kontant, bankkort, gavekort eller kredit/ faktura. Kreditt-/ fakturasalg krever gyldig betalingsbetingelse som er forhåndsgodkjent i kundekartoteket.

Systemet etterberegner rabatter dersom kunden er satt opp med rabatt.

Systemet kan gi deg velg mellom ulike valutaer. I betalingsbilde får du event. valg mellom de valutaer som er ønskelig å velge i mellom. Det kan være flere valutavalg. Du bestemmer selv kursen for respektive ønsket valuta.

Funksjonen gir mulighet til å forhåndsbetaling av deler av orderen som eksempel ved krav om depositiv ved kjøp av varer og tjenester. Dette kan være ved feks. kjøp av ”ikke lagerførte varer”.

Kartoteket er tilsvarende som kundekartotek med enkel nyregistrering av leverandører i databasen og datakassen.Oppslag til telefonkatalog ved inntasting av navn, org.nr. eller telefonnr.
All ønsket kontaktinfo m..m. vil kunne registreres her.

Muligheter for forehåndsfastsettelse av bl.a. pris, rabatter av varer, fast kunderabatt og tjenester. Systemet gir også muligheter til å begrense tilgang for ansatte og segmentere rabattmatriser til vareutvalg, kampanjeperioder m.m.
Systemet håndterer ulike mva satser (f.eks. 0, 15 ,25) Det settes opp posteringgrupper for å skille opp mot regnskap.

Systemet produserer elektronisk faktura og håndterer kidnummer med integrasjon mot regnskap (OCR fil fra bank til systemet) . Det er også tilrettelagt for EHF faktura .

Fakturakopi blir sendt som PDF pr mail. Det kan velges mellom utsending av faktura pr. mail direkte fra systemet eller utskrift for utsendelse pr. post.

Det kan settes opp maler for faste ordre med mulighet for korrigeringer

Når bedriften har sktern fakturatjeneste vil systemet produsere fakturagrunnlag for factoring.

Funksjonen gir salsgsstedet mulighet til å ta ut kontanter for ønsket innkjøp til salgsstedet feks. ved innkjøp av lyspærer og andre nødvendige forbruksvarer. Ved uttak er større enn innkjøp registreres avvik som innskudd.Systemet gir riktig underlag til regnskap.

Systemet kan definere brukerrettigheter og gi individuelle tilgangsnivå til brukere. Programmet har lovpålagt tidsregistrering for bransjer som trenger det. Systemets omfattende aktivitetslogger gir bedriftene gode kontrollrutiner.

Gjennom nettbaserte løsninger får både lokale drivere og kjedeansvarlige tilgang til komplette statistikker på alle nivåer. Disse statistikkene kan tilpasses dynamisk slik at man kan studere utviklingen i detalj. Alt tallmateriale kopieres raskt til regneark slik at tallene effektivt kan bearbeides videre.

Et varelager omfatter beholdning av varer som har blitt anskaffet for produksjon eller videre salg. Systemet har svært godt lagerstyringssystem opp mot hvert brukersted, datakassepunkt og hovedlager. Den gir en god oversikt over hvilke brukersted/lager som har hvilke vare og kan hentes fra hvert datakassepunkt.

Systemet gir også mulighet for automatisk anbefaling av varebestilling, vare-supplering, plukk-lister m.m.

Systemets «stempel ur» et program for å loggføre dine ansattes arbeidstider. Timeregistreringen er også knyttet opp mot alle handlinger respektive ansatt gjennomfører på datakassesystemet. Dette gir også gode statistikker over de ansatte (eks. for bruk ved provisjonsbasert salg).

Sytemet gir beskjed i form av Pop Up bilde med en ønsket tekst som gir selger påminnelse om feks. kampanjesalg, tilhørende produkter, kundeklubb m.m.

Systemet kan settes opp med garantitekst på egen garanti kvittering til kunde. Hvis vare har fått serienr. m.m. vil dette bli beskrevet på kvitteringen.

Når vare har gått ut på dato eller blitt defekt kan respektive varer bli registrert som svinn ved enkle tastetrykk. Systemet gir da mulighet til statistikk over bedriftens svinn med hvem, hva, når, hvor osv. Gir bl.a. muligheter til å korrigere bestilling av ferskvare.

Ved å forhåndsbestemme ønsket minimimum/ maksimum pr. vare i varelageret vil systemet gi bestillingsforslag fra respektive leverandører. Bestillingsforslaget kan sendes digitalt direkte fra systemet.

Når mengden av vareprøver til kunde er momspliktig gir denne funksjonen riktig underlag til regnskap.

Kvitteringen vil bli merket som gave slik at pris på vare ikke skrives på kvittering.

Systemet gir mulighet til å parkere ordre ved behov. Dette for å unngå å slette ordre ved feks. kunden har glemt kortet sitt i bilen, kunden ønsker å fortsette kjøp av produkter etc.

Systemet produserer byttelapper med ønsket tekst for bedriftens bytteregler. Eksempelsesvis antall mnd, kun bytte til andre varer m.m.

Sytemet produserer også tilsvarende løsning for
depornering av varer.

Systemet kan produsere tilgodelapp løsning ved feks. reklamasjoner og varer i retur med ønsket tekst for bedriftens tilgodelappregler. Eksempelsesvis antall mnd, kun bytte til andre varer m.m.

Funksjonen fungerer som retur av varer og tjenester som har feil og mangler eller går under garantikjøp. Systemet gir regnskapsunderlag ved reklamasjoner.

Systemet produserer plukklister etter ønsket preferanser ved bl.a. tilleggsutstyr til sykler som skal kjøpes og monteres på salgsstedet.

Enkel nyregistrering av kunder i databasen/ datakassen (samkjøres med alle brukerstedene).

Oppslag til telefonkatalog ved å taste inn navn, organisasjonsnummer eller telefon nummer. Muligheter for utsending av mail, sms og faktura direkte fra kundekartotek.

Systemet håndterer gavekort, ansatte-kort, bonuskort o.l. (f.eks. betal 2 for 3 plagg). Kunde får oppdatert saldo på utskrift fra kvitteringsprinter.

Sentralt gavekort er avgjørende for fleksibel kundebehandling. Løsningen er basert på en elektroniske gavekort som gjør at kundenes gavekortsaldo automatisk blir ajourholdt i et sentralt register. Dette gir mulighet for å utstede gavekort, bonuskort o.l. mellom brukersteder.

Systemet gir også muligheten til å kommunisere til kundene i kundedatabase på mail eller sms.

Funksjonen gir mulighet til å produsere egne eller ferdig produserte etikett formater. Systemet har ulike forslag til maler av etikketteproduksjon.

Statistikker for bl.a. budsjett pr. ansatt, avdeling eller bedrift i nåtid i kassebilde og/eller på ekstern pc/mobiltelefon.

Systemet linkes til webside for samlet å gi oversikt over alle dine butikker, eller din ene butikk. Data sendes fra butikkene hvert tiende minutt, og websiden oppfriskes automatisk hvert minutt.

Statistikker som kan vises:
– Omsetning mot rabatt, budsjett eller i fjor.
– Antall ordre, ordrelinjer eller enheter
– Snitt salg, enheter eller linjer

Man kan definere datoutvalget selv eller benytte ferdige knapper for i dag, i går, denne uken, forrige uke, i år eller i fjor.
Budsjettallene som det sammenlignes med gjelder fram til og med dagens dato dersom knapper velges. Da gir dashbord et godt sammenligningsgrunnlag.

Easy Back Up system gir kontinuerlig lagring av systemets data.

Systemet integreres mot regnskapssystemer. Regnskapsdata kan overføres hver natt eller etter andre ønske til regnskapssystem hos regnskapsfører. Ingen «etter-plotting» av regnskapsdata eks. omsetning rapport for brukersted. Elektronisk fil blir sendt pr. mail. Mottaker av regnskapsdata laster ned fil som automatisk konverterer alle posteringer til regnskapssystemet.

Utvalg regnskapssystemer som kan integreres (API) til systemet;
Visma Global, Multisoft,Visma Business, Dl-Systemer,Mamut, Zirius, Duett,PCK, Navision, lnfoEasy, Visma Rubicon, Axapta, Scenarion, Uni Micro, BAS økonomisystem, Visma Avendo,Microsoft Dynamics AX 4.0 (n4b), 24Seven0ffice, Akelius, e-conomic, Agro Økonomi, XLEDGER.NET, Formula regnskap, SageSO, Matrix økonomi, Tripletex m.fl.

Integrasjon mot din webshop (se også tilhørende produkt).

Integrasjonen gir totaloversikt over salg på respektive plattformer (fysisk i butikk og/eller i webshop) som også knyttes opp mot varelagerstyring, regnskap, pakksedler, plukk-lister m.m.

Integrasjon mot selvbetjente datakassesystemer (se tilhørende produkt).

Systemet kan integreres mot Easy Personal (se også tilhørende produkt). Easy Personal består bl.a. av stempel ur, vaktplaner, turnus mal, rapporter, statistikk og lønnunderlag.

Integrasjon mot digital dokumenthåndtering (EDI). Se tilhørende produkter.

EDI er en integrasjonsløsning som kan samkjøres med API. EDI egner seg for deg som har større ordrevolum, og har behov og midler til å overlate arbeidet med etiketter (fraktbrev, forsendelsesbekreftelse til mottaker m.m.), til en tredjepartsleverandør – slik at du kan bruke tiden på virksomheten din.

Integrasjon mot RFID (Radiofrekvensidentifikasjon). Se tilhørende produkter.

Alle våre leveranser inkluderer oppsett av systemet, integrasjoner, installasjoner, softwareoppdateringer, back up, bytteservice og support.

Tilhørende produkter

Kontakt