«Effektivt personalverktøy for administrasjon av bedriftens ansatte »

EASY PERSONAL (HR)

Easy Personal er driftslederens multiverktøy for å drive en tidseffektiv,
kostbesparende og personellvennlig bedrift.

Time-ur installeres på kasse eller tilgjengelig nettbrett/ PC der ansatte kan logge seg «inn» og «ut». Det er også mulig å legg inn viktige beskjeder til respektive eller alle ansatte ansatte.

Vaktplanen gir de ansvarlige full oversikt over turnusen for respektive avdeling. Hvis en av dine medarbeidere må melde forfall, kan ansvarlige sette vaktene til «ledig» og automatisk sende ut oppdragforespørsler til andre ansatte. Det er på egenhånd mulig å tilpasse visningen for å få full oversikt på dag, uke, og måneds nivå. Systemet er integrert mot lønnsystem.

Få full kontroll.Planlegging av turnus og bemanning av oppdrag er lite effektivt over telefon. Systemet gir ansvarlig mulighet til å sende ut oppdragforespørsler, motta svar og tildele vakt/oppdrag via SMS. I tre enkle steg lager ansvarlig et oppdrag, velger hvem som skal motta oppdraget for så sende til de ansatte meldingene det gjelder for. Kandidatene du har valgt mottar oppdraget på sin telefon, og kan sende en SMS tilbake hvis de er interessert i oppdraget. Ved hjelp av toveis SMS kommunikasjon vil behov for ekstra ressurser formidles med enkle tastetrykk. Respons mottas via mobil inn i applikasjonen.

Få rapporter, statistikker m.m. automatisk til sendt til din mail. Her kan det legges til interne eller eksterne mottakere.

Funksjonen registrer når ansatte går på og av vakt. Denne sikrer håndtering av myndighetenes krav til gyldig ID , timelister m.m ved kontroll. Personalliste kan printes ut i A4 format (krav fra myndighetene).

Det er et eget dokumentarkiv i systemet. Oppbevar manualer, sjekklister kontrakter med mer elektronisk. Enkel og oversiktlig. Det finnes egen «tekst editor».

Den ansvarlige kan selv konfigurere hvem som skal få automatiske rapporter. Både eksterne og interne mottagere. Omsetning og timeforbruk oversendes daglig digitalt og gir løpende oversikt over virksomheten.

Den enkelte ansatte kan benytte magnetstripekort eller slå inn sin ansattkode for å logge seg inn eller ut på systemet.

Kombinasjon av timelogg med omsetning fra kassesystem gir verdifull innsikt i virksomhetens lønnsomhet, også pr. ansatt. Det er her muligheten til å sammenligne omsetning pr.dag, pr time, pr produkt m.m. opp mot bl.a. vaktbelastningen, geografi, kampanjer m.m.. Nøkkeltallene oppdateres og er kontinuerlig tilgjengelig.

Funksjonen gi tilgang til eksport og import av datafangst for regnskapsfører. Adgangskontroll kan gi regnskapsfører myndighet å hente data direkte fra systemet eller at bedriftens ansvarlig sender dette digitalt. Systemet gis det også mulighet for å legge inn bl.a. virksomhetens budsjett, faktorer for sosiale utgifter, momssatser og ekstern omsetning for virksomheten. Systemet er svært tidsbesparende for de ansvarlige.

Mulighet å hente omsetningstall fra datakassesystemet for videre behandling/analyse.

Timene er registrert i systemet for behandling mot lønnkjøring og regnskap.

Tids og kostnadseffektive kurs og tester tilbys via internett ved aktiv Easy Personal applikasjon. Har kan ansvarlige også skreddersy egne kurs i samarbeid med bl.a. din bedrifthelsetjeneste m.m, HMS løsning og andre kurs og løsninger for å tilfredstille bedriftens og myndighetenes krav til drift.

Alle våre leveranser inkluderer oppsett av systemet, integrasjoner, installasjoner, softwareoppdateringer, back up og support.

Tilhørende produkter

    Kontakt