«Merking, sporing og kontroll satt i system gir kostnadseffektiv logistikkoptimalisering og automatisering av varehåndtering»

LOGISTIKK

Logistikk handler om å ha kontroll og styring. Med unik merking av hver enhet har du kontroll over alle inngående og utgående prosesser. Dermed vet du hva du har på lager til enhver tid og kan måle prestasjonene i både inngående og utgående logistikk. Med det som grunnlag kan du heve nivået på din kundebetjening langt forbi dine konkurrenter.

Kontakt