«Følg livssyklusen til dine produkter og tjenester»

EASY QR

Ta eierskap til dine varer og tjenesters livssyklus. Skap gode plattformer bl.a. for varekontroll, kundekommunikasjon og markedsstrategier. QR merking gir unike muligheter for vekst.

Vi tilbyr et stort utvalg av etikkette printere til ulike behov og ønsker. Vi har printere for EAN, QR og RFID printing eller printere som kombinerer disse. Hvilke hardware som er ønskelig kartlegges i forhold til kapasitet, hastighet og omfang.

Vi leverer alle typer merking (tags). Vi benytter oss hovedsaklig kjente standarder i markedet..

Integrasjoner inngår i våre leveranser.

QR kode gir unike mulligheter til 2 veis kommunikasjon med kundene. Vi bidrar med landingssider, kundeklubb m.m. etter nærmere avtale.

Gode statistikker på varesalg og kunder gir gode underlagsmateriell for salgs- og markedsstrategier. QR kode bidrar til dette.

Ved å benytte seg av QR koder alene, eller i kombinasjon med RFID, gir muligheter for kontroll. Ønsker du å ta eierskap til varens livslengde så er QR merking løsningen.

Software er inkludert i leveransen.

Varekontroll er en forutsetning for god logistikk. QR er en bidragsyter til dette.

Vi håndterer 3-parts merking.

2 veis kommunikasjon er en viktig forutsetning for god kundeklubb. QR merking bidrar til dette.

Vi integrerer QR merking til POS system.

Vi integrerer QR merking til deres webshop.

For våre leveranser inngår installasjon, service og support. Egne driftsavtaler etter nærmere avtale.

Tilhørende produkter

Kontakt