«Merking, sporing og full kontroll. Kostnadseffektiv optimalisering av logistikk og automatisering av varehåndtering.»

RFID er en forkortelse for Radio Frequency IDentification, en teknologi for identifisering av fysiske objekter. I Norge er betegnelsen Radiobrikker mye brukt. Et RFID-system består typisk av objekter forsynt med en liten brikke, også kalt tag eller chip, og kan avleses av en RFID-leser. Brikken inneholder en unik kode, som sendes videre til Datakassesystemet. RFID gir muligheten til rask, effektiv og nøyaktig avlesning av varemottak,vareutsending, varetelling, ordrehåndtering m.m. RFID merking kan også knyttes opp mot vare alarmsystem. Easy Step leverer alt fra A til Å + litt til!

Vi tilbyr et stort utvalg av etikkette printere til ulike behov og ønsker. Vi har printere for EAN, QR og RFID printing eller printere som kombinerer disse. Hvilke hardware som er ønskelig kartlegges i forhold til kapasitet, hastighet og omfang.

Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Vi integrerer RFID til deres ordre- og kassesystem.

RFID gir alle varer en unik ID. Dette gir bedriften full kontroll på alle hendelser til varen og svært god statistikkgrunnlag.

RFID gir nøyaktig informasjon om dagens situasjon som er grunnleggende for å planlegge gode salgs- og markedsstrategier.

RFID gir deg muligheten til å vite hvor varen er til enhver tid, også i butikk.

Nødvendig software og lisenser er inkludert i leveransen.

Kontroll = logistikk. RFID gir grunnlag for dette.

Vi bidrer til 3 parts RFID merking hvor som helst i verden.

Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Vi integrerer til POS system.

Vi integrer til webshop.

For våre leveranser inkluderer oppsett, installasjon, support og bytteservice.

Tilhørende produkter

Kontakt