RMANAGER

Hva er RManager

RManager er fremtidens styringsverktøy for din bedrift. Plattformen er til for å støtte ledelsen i bedriften til å ta riktige beslutninger basert på fakta og statistikk.

RManager er også et arbeidsverktøy som hjelper deg med å holde oversikt over bedriftens viktigste KPI’er, vaktlister, lønn, dokumentasjon, HR og kommunikasjon med dine ansatte

Effektiviser og få bedre kontroll på inntekter og drift med RManager i dag!

 

Funksjoner du får RManager

Vaktlister
All kommunikasjon i RManager foregår via SMS og/ eller e-post. Det gjør alt dokumenterbart og en trygghet.

Timelister
Timeføringen er kjernen i RManager. Vi har gjort den så enkel at ansatte kan trekke et kort eller taste pin-kode før og etter skift.Timene blir automatisk registrert – Så enkelt!

Lønn
RManager lønningssystem gjør lønn til en lek. I tillegg frigjør den tid hos bedriftens regnskapsfører slik at regnskapsføreren kan fokusere på andre oppgaver for bedriften.

Rapporter
Full kontroll på all data! Her kombinerer RManager bedriftens inntekter, utgifter, bruk av timer og salg av varer og presenterer det i tabeller og grafer.

Håndbøker
RManager et dokumentarkiv. Bedriften kan blant annet laste opp håndbøker, rutiner og instrukser (HMS, IK-mat m.m) som de ansatte kan logge inn og lese. Det kvitteres automatisk ut hva de har lest, og daglig leder har full oversikt over opplæring og informasjonsflyt.

Personallister
Enkelte næringer må kunne vise frem personallister over hvem som jobbet når hvis myndighetene kommer på arbeidskontroll. RManager lager enkelt godkjente personallister når dere trenger de, og bedriften slipper pålegg for manglende dokumentasjon.

Kommunikasjon
All kommunikasjon i RManager foregår via SMS og/ eller e-post. Det gjør alt dokumenterbart og en trygghet.

Integrasjon POS
RManager kopierer all data fra kasseapparatet og lagrer det i skyen.

 

Hvilken løsning ønsker du med dette produktet

Velg her og vi tar kontakt med deg raskt for gjennomgang